10. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 13-15. MAJ 1977.

Decenija postojanja Homoljskih motiva obeležena je programom koji je trajao uobičajena tri dana prema ustaljenom rasporedu događaja, ali je po broju učesnika ova Smotra prevazišla sve prethodne – bilo ih je preko hiljadu, tačnije 1054. Dolazili su iz 15 opština Podunavskog, Zaječarskog i Šumadijsko-pomoravskog regiona i predstavljali tridesetsedam sela, a revijalno je nastupila grupa iz Rugova, Opština Peć. Zahtevan zadatak organizacije defilea ovako impozantnog broja učesnika ulicama Kučeva odgovorno je realizovao Stojan Velić. Centralno mesto je (ponovo) imao prikaz vlaške svadbe, a za učesnicima koncerata u povorci su bile poljoprivredne mašine – pokretna reklama ispostave IMT-a u Rabrovu, što je defile učinilo još spektakularnijim. 

Opširnije: 10. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 13-15. MAJ 1977.

9. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 14-16. MAJ 1976.

U skladu sa zaključcima savetovanja organizovanog na prethodnim, Osmim Motivima, a u kontekstu daljeg jačanja samoupravnog socijalizma, Skupština Samoupravne interesne zajednice (SIZ) kulture ((para)državni organ u socijalističkom sistemu) i Veće udruženog rada (koje su činili delegati ’radnih ljudi’), uz novi Odbor, imenovali su i Programski savet. Naime, iako se od osnivanja sarađivalo sa stručnjacima, Smotra do tada nije imala Programski savet kao zvanično telo. Za predsednika Odbora imenovan je Vasa Babić, a ovo telo je imalo još 18 članova. 

Opširnije: 9. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 14-16. MAJ 1976.

8. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 9-11. MAJ 1975.

Tek sa osmom Smotrom došlo se do značajnijeg nivoa svesti o važnosti dokumentovanja manifestacije, te je o njoj sačuvan mnogo veći broj podataka u odnosu na prethodne. Kao što se već ustalilo, manifestacija je otvorena u petak u večernjim satima još jednim prikazivanjem Privega u izvođenju grupe iz Rakove Bare. Program subotnjeg prepodneva činila su otvaranja izložbi rukotvorina, fotografija i slika tematski povezanih sa Homoljskim motivima, po prvi put je upriličena i izložba cveća (u saradnji sa Mladim goranima iz Požarevca), a na Peku je organizovana demonstracija ispiranja zlata. Uvek atraktivan defile učesnika ulicama grada, tom prilikom je za centralni događaj imao vlašku svadbu. 

Opširnije: 8. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 9-11. MAJ 1975.

7. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 10-12. MAJ 1974.

U organizacionoj strukturi Smotre došlo je do značajnih izmena 1974. godine. Tada se dotadašnji predsednik Odbora, Dragoslav Lukić, zbog zdravstvenih problema mesto ustupio Vasi Babiću, a promenjen je i sekretar i veći broj članova Odbora. Ipak, nije došlo do značajnijih izmena u konceptu manifestacije. Otvorena je izvođenjem Privega, na kraju je priređen koncert pevača-solista koji su pobeđivali na prethodnim takmičenjima, a približno je zadržan i raspored ostalih sadržaja. Od novosti se zapažaju revidirana lista disciplina u sportsko-rekreativnom programu („izbačene su sve one [discipline] koje su odudarale od dostojanstva Smotre”), pa se pojavio, na primer, „fudbal na štulama”. 

Opširnije: 7. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 10-12. MAJ 1974.

6. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 18-20. MAJ 1973.

Organizatore šeste Smotre zadesilo je ono od čega strepe svi organizatori manifestacija na otvorenom: u zakazanom terminu, drugog vikenda u maju mesecu te 1973. u Kučevu vreme je bilo izuzetno loše, oluja je donela gradonosne oblake, te je Smotra morala biti otkazana. Izvođači i publika sreli su se na istom mestu nedelju dana kasnije. Prema očekivanju, okupljanje je bilo masovno, predstavnike je poslalo 17 opština, ponovo je gostovala grupa iz opštine Vršac, te je u programu učestvovalo ponovo preko sedamsto izvođača. Srazmerno brojna bila je i publika, prema nekim procenama bilo je oko 20 hiljada posetilaca. Priznanja za najbolje nastupe dobile su grupe iz Resnika, Duboke i Plavne. Među „čobanicama” najlepša je bila LJiljana Topo iz Kostolca.

Opširnije: 6. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 18-20. MAJ 1973.

5. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 12-14. MAJ 1972.

Razvoj manifestacije je doneo pred organizatore očekivanje da prvi „mali jubilej” – peta Smotra, bude posebno kvalitetna i po svemu veća od prethodne. Za takav zadatak Organizacioni odbor je osvežen i proširen u odnosu na dotadašnji. Novi tim je doneo nekoliko značajnih inovacija. Po prvi put je štampan program Smotre, priređena je likovna izložba kluba „Milena Pavlović Barili” iz Požarevca, organizovan je turističko-rekreativni auto-reli u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije i klubom „Partizan”, predstavili su se pesnici iz čitavog Stiga, a nastupili su i pobednici dotadašnjih pevačkih takmičenja. Osim obogaćenja programa, osmišljeno je da Smotra otpočne premijernim scenskim prikazom Privega, običaja vezanog za kult mrtvih sa igrom Marga, kojeg je sa grupom igrača iz Rakove Bare upriličio Stojan Velić. Večernji sati bili su adekvatan ambijent za ovaj prikaz, te je manifestacija započela već u petak uveče, čime je promovisan trodnevni programski koncept. 

Opširnije: 5. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 12-14. MAJ 1972.

Dodatne informacije