У Центру за културу у Кучеву налазе се две галерије. Завичајна галерија настајала је током година, пркупљањем радова аутора из Кучева и ближе околине док је Галерија савремене уметности основана је крајем 2017. године, а почела је са радом наредне године. Укупно, у обе галерије налази се преко 200 дела уметника ликовних и примењених уметности из Србије и иносранства.

Део поставке Галерије савремене уметности чине дела добијена по редовном годишњем конкурсу Министарства културе и информисања.

Галерија савремен уметности, на основу јавног конкурса и по избору члаова Уметничког савете доноси свој програм рада.