14. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 29-31. MAJ 1981.

Osim ponovnog održavanja smotre u prolećnom periodu, na četrnaestim Motivima bilo je i izmena programa, dok je odziv učesnika bio uobičajen: 16 opština Podunavskog, Zaječarskog i Šumadijsko-pomoravskog regiona predstavljali su izvođači iz 46 sela, bilo je osam kulturno-umetničkih društava, deset dečjih grupa i tri duvačka orkestra – ukupno preko 1157 izvođača. 

Opširnije: 14. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 29-31. MAJ 1981.

13. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 29-31. AVGUST 1980.

Zbog nacionalne žalosti u maju, proglašene povodom smrti predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, Smotra je odložena za kraj avgusta. U dokumentima o pripremi ove manifestacije nema svedočanstava o razmatranju izostavljanju geografske odrednice iz naziva Smotre. Ipak, s obzirom na to da su te godine realizovane i neke druge inovacije, može se posredno zaključiti da se radi o nameri širenja koncepta manifestacije ka republičkom profilu.S druge strane, izostanak odrednice koja bi ovo jasno naznačila (kao ’stvaralaštva Srbije’) može se razumeti kao izbegavanje direktne konkurentnosti sa tada već ustaljenim 

Saborom narodnog stvaralaštva Srbije, koji se održavao u Leskovcu, pa i drugim amaterskim manifestacijama republičkog ranga. Svakako, od Trinaeste Smotre u nazivu izostaje geografska naznaka.

Opširnije: 13. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 29-31. AVGUST 1980.

12. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 18-20. MAJ 1979.

U nadi da će pomeranjem termina održavanja Smotre ka letu umanjiti rizik u vezi sa vremenskim uslovima, organizatori su odlučili da se manifestacija organizuje trećeg vikenda maja meseca. Svojim učešćem u programima ove Motive obogatili su izvođači iz čak četrdesetčetiri sela koja su predstavljala 18 opština Podunavskog, Zaječarskog i Šumadijsko-pomoravskog regiona, ponovo njih više od hiljadu – 1129. Kao gosti su nastupili članovi profesionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Procene su da je programe ove Smotre propratilo preko trideset hiljada posetilaca.

Opširnije: 12. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 18-20. MAJ 1979.

11. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 12-14. MAJ 1978.

Prema odluci Skupštine SIZ-a za kulturu i Veća Skupštine Opštine Kučevo, priprema jedanaeste Smotre započeta je revidiranjem Programskog saveta, za čijeg predsednika je imenovan Isak Bata Amar iz Sekretarijata za kulturu Srbije, za sekretara – Vojislav Marjanović iz SIZ-a za kulturu Kučevo, a ukupan broj članova je smanjen na šesnaest. Odbor Smotre je radio u pređašnjem sastavu, a bio je uobičajeno angažovan i veliki broj saradnika. Velike razmere prema ukupnom broju učesnika kakve su imali prethodni, jubilarni Motivi, broju opština i sela iz kojih su došli, bilo je teško ponoviti, ali je sve i dalje bilo na zavidnom nivou: pobrojano je nešto preko 800 učesnika koji su došli iz 32 sela jedanaest opština u Srbiji, a posebnu pažnju su privukli gosti iz sela Ložani kod Struge, Makedonija. Prema brojčanim pokazateljima, pažnja posetilaca se nije smanjivala – zabeleženo je da ih bilo preko 35 hiljada. 

Opširnije: 11. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 12-14. MAJ 1978.

10. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 13-15. MAJ 1977.

Decenija postojanja Homoljskih motiva obeležena je programom koji je trajao uobičajena tri dana prema ustaljenom rasporedu događaja, ali je po broju učesnika ova Smotra prevazišla sve prethodne – bilo ih je preko hiljadu, tačnije 1054. Dolazili su iz 15 opština Podunavskog, Zaječarskog i Šumadijsko-pomoravskog regiona i predstavljali tridesetsedam sela, a revijalno je nastupila grupa iz Rugova, Opština Peć. Zahtevan zadatak organizacije defilea ovako impozantnog broja učesnika ulicama Kučeva odgovorno je realizovao Stojan Velić. Centralno mesto je (ponovo) imao prikaz vlaške svadbe, a za učesnicima koncerata u povorci su bile poljoprivredne mašine – pokretna reklama ispostave IMT-a u Rabrovu, što je defile učinilo još spektakularnijim. 

Opširnije: 10. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 13-15. MAJ 1977.

9. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 14-16. MAJ 1976.

U skladu sa zaključcima savetovanja organizovanog na prethodnim, Osmim Motivima, a u kontekstu daljeg jačanja samoupravnog socijalizma, Skupština Samoupravne interesne zajednice (SIZ) kulture ((para)državni organ u socijalističkom sistemu) i Veće udruženog rada (koje su činili delegati ’radnih ljudi’), uz novi Odbor, imenovali su i Programski savet. Naime, iako se od osnivanja sarađivalo sa stručnjacima, Smotra do tada nije imala Programski savet kao zvanično telo. Za predsednika Odbora imenovan je Vasa Babić, a ovo telo je imalo još 18 članova. 

Opširnije: 9. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA ISTOČNE SRBIJE HOMOLJSKI MOTIVI, 14-16. MAJ 1976.

Dodatne informacije