19. SMOTRA IZVORNOG NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 30. MAJ - 1. JUN 1986.

Ambiciozne pripreme 19. Homoljskih motiva imale su za cilj utemeljenje naredne, jubilarne Smotre. Sav propagandni materijal je pripremljen na vreme da se Smotra može najaviti na Sajmu turizma, sporta i nautike u Beogradu, gde su Ugostiteljsko-turistička radna organizacija „Partizan“ i Turistički savez Srbije imali „nacionalni restoran” i štand Homoljska razglednica. Na ovim lokacijama tri dana su se smenjivale izvorne grupe iz Opštine Kučevo, koje su svojim atraktivnim nastupima bile naročita reklama i pozivnica za prisutne, a privukle su i pažnju sredstava informisanja. Programske inovacije koje su podstakli Savet i Odbor Smotre odnosile su se na različite aspekte manifestacije. Neke su bile više kontekstualne prirode, poput takmičenja za najlepše uređeno dvorište i balkon i najuređeniji izlog prodavnice u Kučevu. Nove ideje realizovane su i u vezi sa izložbama rukotvorina i sira, otvorenim, uobičajeno, prvog dana. Inovacija u okviru izložbe „narodnog rukotvora“ bila je uključivanje i predmeta za rad kao eksponata i demonstracije njihovog korišćenja, te su uz materijalne rezultate predstavljene i veštine i znanja koje su deo nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Opširnije: 19. SMOTRA IZVORNOG NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 30. MAJ - 1. JUN 1986.

18. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 31. MAJ - 2. JUN 1985.

Sazrevanje Homoljskih motiva kao kulturne institucije prepoznavalo se i u potrebi da se na nekoliko godina revidiraju principi organizacije, pa su tako u okviru priprema 18. Smotre postavljena nova Pravila, a na osnovu njih je SIZ kulture imenovao novi saziv Odbora smotre sa mandatom od četiri godine. Posle obavljenih konsultacija taj Odbor je imenovao novi Programski savet Smotre i komisije koje su imale konkretna zaduženja: selektorska komisija, komisija za smeštaj i ishranu, za „propagandu”, za obezbeđenje, za letnju pozornicu, za finansije i tako dalje, ukupno dvanaest komisija. U okviru promena koje su se dogodile u vezi sa 18. Smotrom treba pomenuti i uvođenje odrednice izvorno u naziv smotre. Ni o ovoj promeni naziva nisu sačuvana svedočanstva o inicijatorima, ideji, argumentima. 

Opširnije: 18. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 31. MAJ - 2. JUN 1985.

17. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 25-27. MAJ 1984.

Sudeći prema broju izvođača, a zabeleženo je da ih je bilo 1084, Homoljski motivi su se u četvrtom petogodištu ustalili kao veoma velika manifestacija. Uobičajeni programi prvog dana smotre realizovani su po planu i na Sedamnaestoj Smotri. U prepodnevnim satima je održana tribina Istočna Srbija od praistorije do danas, koja je tog puta, neuobičajeno, na programu imala podsećanje na raniju istoriju – obeleženo je 180 godina od Prvog srpskog ustanka. Izložba rukotvorina je u novom Spomen domu kulture dobila adekvatan prostor, a u njenu organizaciju se uključio i Turistički savez Opštine Kučevo i zadržan je prodajni karakter.

Opširnije: 17. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 25-27. MAJ 1984.

16. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 27-29. MAJ 1983.

Novi ciklus smotri, nakon jubileja, započet je sa novom energijom. Pre svega su prošireni Odbor i Programski savet smotre, na sastanke Odbora su pozivani i predstavnici društveno-političkih organizacija, Skupštine Opštine, samoupravnih-interesnih zajednica i radnih organizacija, a u operativne Komisije koje je imenovao Odbor uključeni su novi, mladi saradnici. Angažovan je i veliki broj saradnika-profesionalaca. Ovako složen tim organizovao je uspešnu manifestaciju koja je okupila najveći broj učesnika do tada – 1280, a lepo vreme je doprinelo da i posećenost programa bude rekordna – procenjuje se da je na 16. Motivima bilo preko 40 hiljada posetilaca.

15. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 28-30. MAJ 1982.

Novi ’mali jubilej’ organizatori su obeležili manifestacijom koja je sledila promovisani koncept sa manjim izmenama. Po brojčanim pokazateljima to je bila veoma uspešna smotra – preko hiljadu učesnika (1057) iz 30 mesta predstavilo se na koncertima, a upriličeni su i programi drugih profila. Razglasna stanica je u petak pre podne objavila početak manifestacije. Deo pratećih programa održan je u novom, dugo očekivanom Spomen domu kulture Veljko Dugošević. „Izložba narodnog rukotvora” je upriličena „sopstvenim snagama” i imala je prodajni karakter. 

Opširnije: 15. SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA HOMOLJSKI MOTIVI, 28-30. MAJ 1982.

Odluka o odlaganju termina održavanja 53. Smotre narodnog stvaralaštva „Homoljski motivi“ 2020

Globalna epidemija koronavirusa  uslovila je odlaganje niza događaja u kulturi i umetnosti širom sveta, uključujući velike muzičke i filmske festivale, koncertne turneje, izložbe, izvođenja predstava…
Sve manifestacije koje se održavaju pod pokroviteljstvom Opštine Kučevo odlažu se u skladu sa naredbom ministra zdravlja. 
Zdravlje i bezbednost posetilaca su nam na prvom mestu, a odluka o novim terminima biće doneta u skladu sa merama koje propišu nadležni državni organi u skladu sa razvojem zdravstvene situacije u narednom periodu.
 
Organizacioni Odbor Smotre
 

Dodatne informacije