7. СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ХОМОЉСКИ МОТИВИ, 10-12. МАЈ 1974.

У организационој структури Смотре дошло је до значајних измена 1974. године. Тада се дотадашњи председник Одбора, Драгослав Лукић, због здравствених проблема место уступио Васи Бабићу, а промењен је и секретар и већи број чланова Одбора. Ипак, није дошло до значајнијих измена у концепту манифестације. Отворена је извођењем Привега, на крају је приређен концерт певача-солиста који су побеђивали на претходним такмичењима, а приближно је задржан и распоред осталих садржаја. Од новости се запажају ревидирана листа дисциплина у спортско-рекреативном програму („избачене су све оне [дисциплине] које су одударале од достојанства Смотре”), па се појавио, на пример, „фудбал на штулама”.

 Радило се на сталном повећању броја учесника, што није било посебно тешко у време цветања аматеризма. Тако је на седмој Смотри учествовало готово деветсто извођача из шеснаест општина. Ревијално су наступили један фолклорни ансамбл из Румуније и трубачи из Драгачева. Процењено је да је било око 30 хиљада посетилаца. Најсупешнијим су проглашене групе из Соко Бање, Каоне и Жагубице, а од „пастирица” је најлепшом проглашена Марјана Петровић из Кривог Вира. Из осврта гостију-сарадника Смотре из других места у источној Србији закључује се да су Мотиве пратили и професионалци у области културе и локални и регионални политичари, што сугерише да је аматеризам у то време уважаван као озбиљна друштвена сфера.

Додатне информације