ОБЈАВЉЕН ПРОГРАМ 26. ФЕСТЕФ-а 2017.

26. ФЕСТЕФ2017.

ПРОГРАМ / PROGRAM

 

ЧЕТВРТАК 20/07/2017 THURSDAY

14.00 ИНФОРМАТИВА / INFORMATIVE SELECTION

17.00 ЗАЈЕДНИЦА / COMMUNITY

20.00 Отварање / Oppening

          ОСТАВШТИНА / HERITAGE

 

ПЕТАК 21/07/2017 FRIDAY

14.00 ОЈ, СРБИЈО... / OH, SERBIA...

17.00 НАРОДИ / PEOPLES

20.00 ИДЕНТИТЕТ / IDENTITY

 

СУБОТА 22/07/2017 SATURDAY

14.00 МУЗИКА / MUSIC

16.00 Округли сто: ФЕСТЕФ - Корак даље! / Round table: FESTEF - Step Forward!

17.00 РИТУАЛИ, ОБИЧАЈИ / RITES, FOLK CUSTOMS

20.00 Завршна церемонија, додела награда, приказ победничког филма / Closing ceremony, Awards, Winner Film Screening

 

ЗАЈЕДНИЦА / COMMUNITY

1.    ВИДИМО СЕ ЗА МОЛИТВУ / SEE YOU IN PRAYER

Режија / Director: ГорданаПајић / Gordana Pajic

Продукција / Production: Народни музеј Ваљево

Трајање филма / Film duration: 21.24

Година производње / The year of production: 2016.

2.    КАКО ДАНАС ЖИВИМО / THE WAY WE LIVE NOW

Режија / Director: СофијаХерсиСмит / Sophia Hersi Smith

Продукција / Production: ТАНЗАНИЈА / TANZANIA

Трајање филма / Film duration: 32.00

Година производње / The year of production: 2015.

3.    СЛАВЉЕ У ГОРЊЕМ ЉУБИЊУ THE FEAST IN GORNJE LJUBINJE

Режија / Director: Жарко Јоксимовић / Zarko Joksimovic

Продукција / Production: РТК2, Приштина

Трајање филма / Film duration: 29.04

Година производње / The year of production: 2016.

4.    КАД КЛАСЈЕ ПОЗЛАТИ / WHEN THE CLASS GLEAMS

Режија / Director: Недељко Лајшић / Nedeljko Lajsic

Продукција / Production: БиХ, РС, РТРС, Бањалука / BOSNIA & HERZEGOVINA

Трајање филма / Film duration: 28.21

Година производње / The year of production: 2016.

 

ОСТАВШТИНА / HERITAGE

1.    ШТИТКОВО / STITKOVO

Режија / Director: Драган Цицварић / DraganCicvaric

Продукција / Production: Музеј на овореном „Старо село“, Сирогојно

Трајање филма / Film duration: 30.00

Година производње / The year of production: 2015.

2.   ДЕСЕТА СТАНИЦА / THE TENTH STATION

Режија / Director: Дејан Вученовић / Dejan Vucenovic

Продукција / Production: Прва ТВ

Трајање филма / Film duration: 9.44

Година производње / The year of production: 2016.

3.   НА БЛАСКОЈ ПЛОКАТИ / ON PLOKATA OF BLATO

Режија  / Director: Давор Борић / Davor Boric

Продукција / Production: ХРВАТСКА, ХРТ / CROATIA

Трајање филма / Film duration: 36.41

Година производње/ The year of production: 2016.

4.   ЈА САМ ПАСТИР / I AM A SHEPHERD / SOM PASTOR

Режија / Director: Борха Заусен / Borja Zausen

Продукција / Production: ШПАНИЈА/ SPAIN

Трајање филма / Film duration: 8.50

Година производње / The year of production: 2016.

1.   СТЕЋЦИ: ЛАКШЕ МИ ЈЕ ЛЕЖАТ, АКО ПИТАШ ЗА МЕ / IT’S EASIER TO LIE IF YOU ASK FOR ME

Режија / Director: Јелена Божовић / Jelena Bozovic

Продукција / Production: РТС, Ужице

Трајање филма / Film duration: 29.19

Година производње / The year of production: 2017.

 

ОЈ, СРБИЈО... / OH, SERBIA...

1.    ОЈ, МОРАВО… / MORAVA

Режија / Director: Новица Савић / Novica Savic

Продукција / Production: РТС, Пожаревац

Трајање филма / Film duration: 25.00

Година производње / The year of production: 2016.

2.    РАЗГОВОРИ ПОКРАЈ ПУТА код породице Боре Николића у Комирићу / TALKS ALONG THE ROAD – family of Bora Nikolic in Komiric

Режија / Director: Добривоје и Добрила Пантелић / Dobrivoje & Dobrila Pantelic

Продукција / Production: Три Д, Доње Брезовице

Трајање филма / Film duration: 8.26     

Година производње / The year of production: 2017.

3.    РАЗГОВОРИ ПОКРАЈ ПУТА – Боса Васиљевић  / TALKS ALONG THE ROAD Bora Vasilјevic

Режија / Director: Добривоје и Добрила Пантелић  / Dobrivoje & Dobrila Pantelic

Продукција/ Production: Три Д, Доње Брезовице

Трајање филма / Film duration: 7.51

Година производње / The year of production: 2017.

4.    ТОДОРОВА СУБОТА / TODOR’S SATURDAY

Режија / Director: Предраг Тодоровић, Слађан Богдановић / PredragTodorovic, Sladjan Bogdanovic

Продукција / Production: ТВ Центар, Свилајнац

Трајање филма / Film duration: 6.00

Година производње / The year of production: 2017.

5.    ТРУКОВАЊЕ ЗАБОРАВЉЕНИ ЗАНАТ / VINTAGE STAMPED EMBROIDERY

Режија / Director: Предраг Тодоровић / Predrag Todorovic

Продукција / Production: ТВ Центар, Свилајнац

Трајање филма / Film duration: 9.00

Година производње / The year of production: 2017.

6.    ВОЈВОДИНА У ОБЈЕКТИВУ РАДИВОЈА СИМОНОВИЋА  / VOJVODINA IN LENS OF RADIVOJE SIMONOVIC

Режија / Director: Борислав Хложан / Borislav Hlozan

Продукција / Production: РТВ, Нови Сад

Трајање филма / Film duration: 36.54

Година производње / The year of production: 2016.

7.    КАМЕНА ГОРА / STONE MOUNTAIN

Режија / Director: АнаРајковић / Ana Rajkovic

Продукција / Production: ПрваТВ

Трајање филма / Film duration: 6.27

Година производње / The year of production: 2016.

 

НАРОДИ / PEOPLES

1.   ЗЕМЉА УДЕГЕЈАЦА / LANDOF UDEHE / СТРАНА УДЕХЕ

Режија / Director: Иван Галавњов / Ivan Golovnev

Продукција / Production: РУСИЈА / RUSSIA

Трајање филма / Film duration: 26.00

Година производње / The year of production: 2015.

2.   ЗВУК МОГ ТЕЛЕФОНА / RINGTONE

Режија / Director: Џенифер Деџер/ Jennifer Deger

Продукција / Production: АУСТРАЛИЈА / AUSTRALIA

Трајање филма / Film duration: 30.00

Година производње / The year of production: 2014.

3.   НЕДОЂИЈА / NOWHERE LAND

Режија / Director: Рози Бони Амак / Rosie Bonnie Ammaaq    

Продукција / Production: КАНАДА / CANADA

Трајање филма / Film duration: 15.00

Година производње / The year of production: 2015.

4.   ОД КРШАНА ДО ПЕРОЈА / FROM KRSAN TO PEROY

Режија/ Director: Игор Безиновић/ Igor Bezinovic

Продукција/ Production: ХРВАТСКА, ХРТ/ CROATIA

Трајање филма/ Film duration: 8.00

Година производње / The year of production: 2017.

5.   ДУХОВИ БОРОВНИЦА / BLUEBERRY SPIRITS MELLEŅU GARI

Режија / Director: Астра Золднере / Astra Zoldnere

Продукција / Production: ЛЕТОНИЈА / LATVIA

Трајање филма / Film duration: 12.40

Година производње / The year of production: 2016.

6.   32 ДУШЕ / 32 SOULS

Режија / Director: Сај Но Кам / Sai Naw Kham

Продукција / Production: МИЈАНМАР / MYANMAR

Трајање филма / Film duration: 25.34

Година производње / The year of production: 2015.

 

ИДЕНТИТЕТ / IDENTITY

1.   ОДБАЧЕНИ / THE REJECTS

Режија / Director: Александар Рељић / Aleksandar Reljic

Продукција / Production: РТВ, Нови Сад

Трајање филма / Film duration: 23.45

Година производње / The year of production: 2017.

2.   ТИБЕТАНКА / THE TIBETAN GIRL

Режија / Director: Јин Хуанкинг / Jin Huanquing

Продукција / Production: КИНА / CHINA

Трајање филма / Film duration: 31.00

Година производње / The year of production: 2016.

3.   ДИМ КОЈИ ПУТУЈЕ / SMOKE THAT TRAVELS

Режија / Director: Кејла Бријет / Kayla Briët

Продукција / Production: САД / USA

Трајање филма / Film duration: 13.03

Година производње / The year of production: 2016.

4.   МОЈ ДОМ / MY HOME / KHAYALAMI

Режија/ Director: Дениз Кумало / Denise Khumalo

Продукција / Production: САД, ЗИМБАБВЕ / USA, ZIMBABWE

Трајање филма / Film duration: 14.40

Година производње / The year of production: 2014.

5.   НАШИ ЉУДИ / OUR PEOPLE

Режија / Director: Светлана Миљанић / Svetlana Miljanic

Продукција / Production:  РТВ, Нови Сад

Трајање филма / Film duration: 24.47

Година производње / The year of production: 2017.

 

МУЗИКА / MUSIC

1.   ШАНКО СИ БОНКА ЗАЛИБИ / SANKO FELL IN LOVE  WITH BONKA

Режија / Director: Вања Чолић / Vanja Colic

Продукција / Production: РТС, Бор

Трајање филма / Film duration: 29.00

Година производње / The year of production: 2017.

2.   НЕ СТИДИМ СЕ СЕЛА РОЂЕНОГА / I AM NOT ASHAMED OF MY OWN VILLAGE

Режија / Director: Давор Борић / Davor Boric

Продукција / Production: ХРВАТСКА, ХРТ/ CROATIA

Трајање филма / Film duration: 30.10

Година производње / The year of production: 2016.

3.   НУНТА / WEDDING DAY

Режија / Director: Звездана Станојевић  / Zvezdana Stanojevic

Продукција / Production: Звездана Станојевић, Мелница 

Трајање филма / Film duration: 11.09

Година производње / The year of production: 2017.

4.   РЕБЕТИКО / REBETIKO / ТО РЕМПЕТIКО

Режија / Director: Танасис Папакостас / Thanassis Papakostas   

Продукција / Production: ГРЧКА / GREECE

Трајање филма / Film duration: 11.00

Година производње / The year of production: 2015.

5.   ТАРИКАТ / THE PATH / TARIKAT

Режија / Director: Јасмајн Шрофер / Jasmijn Schrofer

Продукција / Production: ХОЛАНДИЈА / NETHERLANDS

Трајање филма / Film duration: 17.00

Година производње / The year of production: 2015.

6.   РЕСТЕЛИЦА, ДЕН ПРОЉЕЋЕ / RESTELICA, THE DAY OF SPRING

Режија / Director: Александра Јовановић / Aleksandra Jovanovic

Продукција / Production: РТК2, Приштина

Трајање филма / Film duration: 12.10

Година производње / The year of production: 2017.

 

РИТУАЛИ, ОБИЧАЈИ / RITES, FOLK CUSTOMS

1.   КОРЕНИ / ROOTS / RADICI

Режија / Director: Фелиће Форнабајо / Felice Fornabaio

Продукција / Production: ИТАЛИЈА / ITALY

Трајање филма / Film duration: 24.41

Година производње / The year of production: 2015.

2.   УЗУ / UZU

Режија / Director: Гаспар Куенц / Gaspard Kuentz

Продукција / Production: ЈАПАН / JAPAN

Трајање филма / Film duration: 27.18

Година производње / The year of production: 2015.

3.   БОРЦИ ЗА СВЕТУ ВЛАС / THE FIGHTERS OF THE HOLY HAIR / LES COMBATTANTS DU POIL SACRÉ

Режија / Director: Флоријан Вале / Florian Vallée

Продукција/ Production: БЕЛГИЈА / BELGIUM

Трајање филма / Film duration: 27.00

Година производње / The year of production: 2015.

4.   ИНИЦИЈАЦИЈА / INITIATION

Режија / Director: Тебохо Едкинс / Teboho Edkins

Продукција / Production: НЕМАЧКА, ЈУЖНА АФРИКА / GERMANY, SOUTH AFRICA

Трајање филма / Film duration: 11.00

Година производње / The year of production: 2016.

5.   ЗАВЕШТАЊЕ / LEGACY / ÁMÆLI

Режија / Director: Гудмунд Санд, Хаакон Санд / Gudmund Sand, Haakon Sand

Продукција / Production: ДАНСКА, НОРВЕШКА / DENMARK, NORWAY

Трајањефилма/ Film duration: 23.00

Година производње / The year of production: 2016.

6.   ХОЛИКА / HOLIKA

Режија / Director: Кавех Набатијан / Kaveh Nabatian

Продукција / Production: КАНАДА, ИНДИЈА / CANADA, INDIA

Трајање филма / Film duration: 9.18

Година производње / The year of production: 2015.

 

ИНФОРМАТИВА / INFORMATIVE SELECTION

1.   СВЕТИ КРАЉ – 1000 година од мученичког страдања Св. Јована Владимира / HOLY KING – Millenium Since Saint John Vladimir’s Passion

Режија / Director: Бојан Воркапић / Bojan Vorkapic

Продукција / Production: РТС, Београд

Трајање филма / Film duration: 54.00

Година производње / The year of production: 2016.

2.   ГОРА У СРЦУ, ЖИВОТ У ПЕЧАЛБИ / GORA IN THE HEART, LIFE SPENT AT PECHALBA

Режија / Director: Татјана Манојловић / Tatjana Manojlovic

Продукција / Production: РТС, Београд

Трајање филма / Film duration: 28.48

Година производње / The year of production: 2017.

3.   ЖМАРЕ / ZMARE

Режија / Director: Јована Џинић / Jovana Dzinic

Продукција / Production: Прва ТВ

Трајање филма / Film duration: 7.12

Година производње / The year of production: 2016.

4.   ГОЛУБИНАЧКЕ МАЧКАРЕ / CARNIVAL IN GOLUBINCI

Режија/ Director: Владимир Перић / Vladimir Peric

Продукција / Production: Музеј Срема, Сремска Митровица

Трајање филма / Film duration: 30.22

Година производње / The year of production: 2017.

 

Додатне информације