НОВА СТОЛАРИЈА У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ

Ових дана, стара, нефункционална и дотрајала метална столарија на згради Центра за културу Кучево замењена је новом, алуминијском. У скалду са финансијским планом замена столарије је извршена у канцеларијама и на службеном улазу зграде.